Niektórym firmom łatwo jest stworzyć program recyklingu z leseferystycznym podejściem i mieć nadzieję na najlepsze, nazywając go sukcesem. Jednak, aby naprawdę mieć skuteczny program recyklingu i utylizacji odpadów, który wywiera wpływ, firmy muszą być bardziej dynamiczne - dostosowywać programy recyklingu do nowych potrzeb, które pojawiają się w miarę ich powstawania, takich jak rozwój działalności, nieoczekiwane materiały wprowadzane do strumienia odpadów czy nowi pracownicy dołączający do zespołu.

Wiedząc o tym, możesz się zastanawiać: Jak moja firma może stworzyć program recyklingu, który jest skuteczny i wiecznie żywy? Sprawdź kilka poniższych wskazówek, które Twoja firma może wdrożyć, aby zapewnić udany program recyklingu, zwiększyć współczynnik recyklingu i poprawić oszczędności - niezależnie od tego, jakie kule golfowe zostaną rzucone w Twoją stronę!

Jak sprawić, by Twój program recyklingu pozostał wiecznie żywy


1. Skup się na edukacji recyklingowej i kontaktach zewnętrznych

Jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania poparcia dla programu recyklingu jest nadanie priorytetowego znaczenia edukacji. Programy edukacyjne są niezbędne w dostarczaniu pracownikom informacji, kontekstu i narzędzi potrzebnych do prawidłowego recyklingu. Pomaga to w lepszym zrozumieniu przez pracowników programu i jego niuansów, co zwiększa ich zaangażowanie i pomaga obniżyć koszty odpadów dzięki większemu recyklingowi.

Skupiając się na edukacji w zakresie recyklingu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno osoby, które obecnie uczestniczą w recyklingu, jak i te, które nie biorą w nim udziału. Wszyscy wiemy, że recykling może być z natury mylący i nawet najbardziej zaawansowanym recyklerom przydadzą się odpowiednie przypomnienia i aktualizacje. W przypadku edukacji osób, które nie zajmują się recyklingiem, konieczne może być opracowanie materiałów edukacyjnych, które przemówią do szerokiego grona odbiorców, w tym podstawowych informacji na temat znaczenia recyklingu i wpływu, jaki może on mieć na firmę lub społeczność. Podjęcie tego dodatkowego kroku w celu stworzenia materiałów edukacyjnych dla osób nieuczestniczących w recyklingu pomaga tym, którzy wcześniej nie brali w nim udziału, zdobyć wiedzę potrzebną do wniesienia wkładu w przyszłości.

Oto krótki przykład tego, jak ważna jest integracyjność w edukacji na temat recyklingu, ponieważ niektórzy ludzie mogą chcieć poddawać odpady recyklingowi, ale nie mają niezbędnej wiedzy, aby robić to prawidłowo. Studium przypadku EPA podkreśla tę ideę na przykładzie miasta Charlotte Solid Waste Services, które uruchomiło program o nazwie Meta Un Gol Reciclando: Trzymiesięczna kampania recyklingowa, której celem było zwiększenie recyklingu w społeczności latynoskiej w Charlotte, która miała niższe wskaźniki recyklingu niż inne populacje. Dzięki rozwiązaniu problemu barier językowych w programie i znalezieniu przyczyny, która przemówiła do osób nie zajmujących się recyklingiem, pilotażowa kampania zaowocowała 12-procentowym wzrostem wskaźników recyklingu w ciągu zaledwie trzech miesięcy!

Chociaż taktyka edukacyjna różni się w zależności od firmy, spróbuj zaplanować sesje szkoleniowe na temat recyklingu z każdym działem lub z całą organizacją, aby omówić postępy, przekazać aktualizacje programu i podzielić się najlepszymi praktykami w zakresie recyklingu. Zapewnienie szkolenia edukacyjnego zapewni pracownikom jasne zrozumienie sposobu działania programu i prawdopodobnie zwiększy ogólny poziom uczestnictwa. Kolejną wskazówką edukacyjną, którą warto rozważyć, jest dodanie sekcji poświęconej recyklingowi do podręcznika pracownika i włączenie tego szkolenia jako części procesu wprowadzania nowych pracowników. Wreszcie, oprócz sesji szkoleniowych, dodanie oznakowania, notatek informacyjnych i plakatów do działań edukacyjnych może również służyć jako przypomnienie dla obecnych recyklerów, pomagając jednocześnie zmotywować osoby nierecyklingujące do udziału w programie!

2. Stwórz "Zielony Zespół"!

Każda firma, która chce doskonalić swój program recyklingu, potrzebuje grupy zaangażowanych osób, które przejmą inicjatywę. Stworzenie "Zielonej Drużyny" lub programu Eko-Ambasadorów to świetny sposób, aby zaangażować małą grupę osób, których celem jest wprowadzenie zmian organizacyjnych, pozytywny wpływ na wewnętrzne inicjatywy recyklingowe oraz poprawa stanu środowiska jako całości. Kiedy już zaczniesz działać i zaczniesz mierzyć efekty swojego programu, prawdopodobnie zauważysz wymierną różnicę. W ciągu zaledwie pięciu lat inicjatywy Zielonego Zespołu firmy Ingersoll Rand zmniejszyły zużycie energii o 80 miliardów BTU, zaoszczędziły prawie 6 milionów galonów wody i uniknęły wysłania ponad 6 milionów funtów odpadów na wysypisko! Osiągnęli taki poziom wpływu po prostu podejmując inicjatywę, wyznaczając cele i mobilizując grupę pracowników, którym zależy na zrównoważonym rozwoju.

Jeśli Twoja organizacja miałaby pójść tym śladem, osoby z zielonego zespołu powinny być odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z recyklingiem w Twojej organizacji, w tym komunikację, działania edukacyjne, wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, sesje szkoleniowe i inne. Organizując zespół, postaraj się włączyć do niego kluczowych interesariuszy z różnych działów, a także osoby, które mogą regularnie uczestniczyć w spotkaniach, posiadają wiedzę i entuzjazm w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz są otwarte na opinie i aktualizacje programu. Zapoznaj się z poradami firmy RoadRunner dotyczącymi wdrażania skutecznego programu Eko-Ambasadorów w Twojej firmie i zacznij działać.


3. Zdefiniuj jasne strategie i cele zrównoważonego rozwoju

Najlepszym sposobem, aby naprawdę zrozumieć wpływ działań związanych z recyklingiem, jest określenie celów programu i mierzenie ich realizacji. Kluczem do pomiaru sukcesu jest wykorzystanie danych i raportów. Obserwacja sprawozdań z realizacji programu może pomóc w odkryciu nowych możliwości dla programu, wpłynąć na aktualizację planów zrównoważonego rozwoju, usprawnić procesy recyklingu, zidentyfikować nieefektywność i wiele więcej. Zanim zaczniesz, Twoja firma powinna rozważyć przeprowadzenie audytu odpadów, aby lepiej zrozumieć obecny stan operacji związanych z odpadami i lepiej zaplanować, gdzie można wprowadzić ulepszenia w celu zwiększenia wskaźników recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach i zminimalizowania kosztów operacyjnych w przyszłości.

Oprócz wewnętrznych raportów, zewnętrzny dostawca usług może pomóc w lepszym zrozumieniu usług, ilości odpadów, materiałów i operacji, aby przedstawić zalecenia programowe i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących recyklingu i strategii oszczędności kosztów. W poniższym przykładzie firma RoadRunner Recycling współpracowała z Bankiem Światowym, pomagając mu w opracowaniu i wdrożeniu standardowego programu recyklingu, który znacznie zwiększyłby odsetek odpadów kierowanych na wysypiska i pozwolił firmie zaoszczędzić pieniądze na miesięcznych rachunkach za odpady. Każdego miesiąca RoadRunner śledził i mierzył poziom wykorzystania odpadów, dzięki czemu mogliśmy przedstawić zalecenia, które pozwoliły na poprawę działań związanych z recyklingiem i efektywności programów, a w rezultacie na obniżenie kosztów i poprawę poziomu recyklingu.


4. Oceniaj i reorganizuj system zbiórki odpadów

Coś tak prostego jak ocena i reorganizacja systemu zbiórki odpadów może pomóc w poprawie efektywności programu recyklingu. Jak wspomniano wcześniej, audyty odpadów mogą pomóc w rozpoczęciu tego procesu poprzez ujawnienie obecnego stanu operacji, w tym tego, co działa, a co nie działa w systemie zbiórki. Ujawni on również, jakie materiały są wyrzucane, co jest poddawane recyklingowi i gdzie w budynku powstaje najwięcej odpadów. Uzbrojony w te informacje, być może odkryjesz możliwości wychwytywania większej ilości surowców wtórnych w jednym obszarze obiektu bardziej niż w innym!

Kluczowe jest jednak skupienie się na tym, aby recykling był bardziej dostępny. Nic dziwnego, że badania wykazują, iż ułatwienie pracownikom recyklingu zachęca ich do udziału w nim i zwiększa współczynnik recyklingu. W tym konkretnym przykładzie badacze zaobserwowali, że wskaźniki recyklingu i kompostowania wzrosły o 141 procent, gdy pojemniki zostały umieszczone bliżej drzwi wyjściowych z pokoju. Ty również możesz mieć duży wpływ, wykorzystując dane ujawnione podczas własnego audytu odpadów do odkrycia obszarów wymagających poprawy i zidentyfikowania metod, które sprawią, że usuwanie odpadów i surowców wtórnych będzie bardziej dostępne. Jednym ze sposobów na to jest umieszczenie pojemników w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak kuchnia lub pokoje przerw. Dodatkowo, najlepszą praktyką jest ustawienie pojemników na śmieci i pojemników na surowce wtórne obok siebie, aby wymusić oddzielenie materiałów, dzięki czemu pozostaną one czyste i wartościowe. Upewnij się, że każdy pojemnik jest wyraźnie oznakowany za pomocą kolorowych oznaczeń, aby dokładnie przedstawić każdy strumień.


5. Spraw, aby recykling był bardziej opłacalny

Motywowanie pracowników nagrodami za recykling to miły sposób na uprzyjemnienie tego procesu i zmaksymalizowanie udziału w nim. W badaniu Sustainable Brands 41% respondentów stwierdziło, że pieniądze lub nagrody są najskuteczniejszym sposobem na zachęcenie ich do recyklingu. Śledzenie wpływu Twojej organizacji i nagradzanie pracowników lub konkretnych grup na podstawie ich wysiłków może pomóc uczestnikom w wizualizacji ich postępów i zachęcić ich do dalszego recyklingu. Spróbuj stworzyć plakat z naklejkami lub użyć tablicy suchościeralnej, aby śledzić postępy w miarę upływu czasu. Kiedy wszyscy w organizacji widzą swoje osiągnięcia, udział pracowników i ich motywacja prawdopodobnie wzrosną. Wybór sposobu nagradzania pracowników zależy od Ciebie! Być może zaoferujesz lunch sponsorowany przez Zielony Zespół, nagrodzisz PTO lub wręczysz kartę podarunkową najlepszym pracownikom - wybór należy do Ciebie!

Kiedy Twoja firma lub organizacja podejmie niezbędne kroki, aby utrzymać swój program recyklingu w stanie wiecznie zielonym, zaczniesz widzieć natychmiastowe rezultaty w postaci lepszych wskaźników recyklingu, większych oszczędności i szczęśliwszych pracowników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, RoadRunner oferuje bezpłatne konsultacje dotyczące odpadów i recyklingu, aby pomóc Twojej firmie zrozumieć, w jaki sposób może ona recyklingować więcej i wydawać mniej. Umów się z nami na rozmowę już dziś!

Komentarze (0)

Zostaw komentarz