Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2020-2027. FENG jest kontynuacją dwóch innych programów - Inteligentny Rozwój (2014-202020) oraz Innowacyjna Gospodarka (2007-2013). Pierwszy nabór wniosków w ramach kredytu technologicznego zostanie otwarty 23 marca 2023 roku. Nabór będzie trwał do 31 maja. Budżet wynosi 578 mln zł.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Główne cele programu FENG.

 • Zwiększenie potencjału badań i innowacji poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii
 • MŚP powinny być bardziej konkurencyjne
 • Zdobycie umiejętności w zakresie transformacji przemysłowej, inteligentnej specjalizacji i przedsiębiorczości
 • Transformacja gospodarki w kierunku Industry4.0 i zielonych technologii

Cele programu:

 • przedsiębiorstwa,
 • sektora nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
 • instytucji otoczenia biznesu, tj. ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Wsparcie dostępne w następujących formach:

 • granty,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitał własny i gwarancje
 • instrumenty łączące finansowanie dotacyjne i zwrotne

W ramach programu FENG ustalono cztery priorytety:

 • I - Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie finansowania w obszarach B+R, wdrażania nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
 • II - Środowisko przyjazne innowacjom. Wsparcie dla projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Obejmuje to m.in. rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizację technologii powstających na uczelniach lub w instytutach, wzmocnienie potencjału instytucji takich jak instytuty badawcze klastrów gazowych oraz szerokie wsparcie dla start upów i rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się działalnością innowacyjną - Innovation Coach.
 • III - Ekologiczne przedsiębiorstwa, czyli wsparcie dla projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak neutralność klimatyczna, zrównoważony rozwój, zielona transformacja gospodarki. Przedsiębiorcom oferowany będzie zielony fundusz gwarancyjny oraz zielona pożyczka, a także projekty IPCEI. Innowacyjne zamówienia publiczne będą wykorzystywane do zamawiania prac badawczo-rozwojowych nad technologiami lub produktami, które nie są jeszcze dostępne na rynku, co będzie korzystne zarówno ze względów społecznych, jak i środowiskowych.
 • IV - Pomoc techniczna: Jest to udzielanie systemowego wsparcia potencjalnym beneficjentom poprzez działania zachęcające i ułatwiające ubieganie się o środki z tego Programu, kontynuację KROKU, wspieranie beneficjentów przy realizacji projektów oraz udzielanie wsparcia administracyjnego przy wdrażaniu Programu.

Kredyt na innowacje technologiczne 2023

Kredyt na innowacje technologiczne 2023

Dotacje unijne w ramach Priorytetu II - Środowisko przyjazne innowacjom. Jest to dotacja, która pokrywa część kredytu komercyjnego udzielonego przez bank na sfinansowanie nabycia i wdrożenia innowacji technologicznej.

Sprawdź: Dotacje unijne z a1europe.pl

Kto może ubiegać się o dotację?

MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), które mają zdolność kredytową i prowadzą działalność na terenie Polski. Lokalizacja inwestycji również będzie miała wpływ na ostateczną kwotę.

Na co można przeznaczyć dotację?

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych (w tym transport, montaż, uruchomienie).
 • Zakup nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych
 • Zakup materiałów i robót budowlanych (na budowę, rozbudowę, adaptację lub modyfikację budynków, budowli lub ich części)
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Koszty związane z wynajmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części
 • Wydatki na usługi doradcze
 • Koszty wydania patentu

Jak uzyskać dotację unijną?

 • Złóż wniosek o kredyt technologiczny w swoim banku komercyjnym
 • Po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu warunkowej umowy kredytowej, złóż wniosek o dotację w BGK.
 • Po pozytywnej ocenie wniosku przez BGK i ocenie merytorycznej przez Panel Ekspertów bank obiecuje premię technologiczną
 • Podpisanie umów: Z bankiem komercyjnym na uzyskanie kredytu technologicznego, a z BGK na finansowanie
 • Rozliczenie projektu i wypłata premii technologicznej w trakcie realizacji

Komentarze (0)

Zostaw komentarz