O co chodzi?

Wszyscy już przywykli do segregacji papieru, szkła, metalu i plastiku. Papier wrzucaliśmy do niebieskich pojemników, szkło do zielonych, a plastik i metal do żółtych pojemników. Teraz dojdzie nowy brązowy pojemnik na bioodpady czyli trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa i kości), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Czego nie wrzucamy?

Mięso

Kości

Kamienie

Ziemia

Popiół

Odchody zwierzęce

Jaki pojemnik kupić?

Na zdjęciu obok prezentujemy przykładowy pojemnik na bioodpady. Powinien on odpowiadać polskim normom – EN 840-1, E-840-2, E840-3 oraz posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowników. Pojemnik musi być w kolorze brązowym a tworzywo, z którego będzie wykonany musi być odporne na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur oraz uszkodzeń mechanicznych. Taki pojemnik musi też posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadał przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu. Pojemnik musi też posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej.


Często zadawane pytania

 
Czy pojemnik może być biały lub innego koloru niż brązowy?
Pojemnik na bioodpady musi być koloru brązowego i to najlepiej w odcieniach RAL 8002, 8024, 8025. Musi tez być oznaczony napisem BIO. Reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Mieszkam we własnym domu z ogrodem, czy mogę nie kupować nowego kubła?
Jest taka możliwość ale pod warunkiem, że zorganizujesz u siebie na posesji kompostownik i będziesz całość odpadów zielonych i bioodpadów w sposób prawidłowy kompostować. Musisz też zgłosić posiadanie takiego kompostownika do ZM GOAP.

Informacje dla mieszkańców

Zabudowa wielorodzinna (blok, kamienica)

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna i zieleń na posesji

Zabudowa jednorodzinna i brak zieleni na posesji

Zarządcy lub właściciele

Informacje dla zarządców nieruchomości wielorodzinnych mieszkalnych

Nieruchomości wielorodzinne z zielenią na posesji

Nieruchomości wielorodzinne bez zieleni na posesji

Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych (biura, punkty usługowe, sklepy)

Nieruchomości niezamieszkałe z zielenią na posesji

Nieruchomości niezamieszkałe bez zieleni na posesji

Dla działkowców

Zarządzasz ogródkami działkowymi

16

Mieszkam w zabudowie wielorodzinnej (w bloku lub kamienicy)

Mieszkasz w bloku spółdzielczym, TBS-ie czy w domu wielorodzinnym zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, a może w miejskiej kamienicy lub bloku komunalnym. Zapytaj swojego administratora czy wie, że w przypadku deklarowania selektywnej zbiórki odpadów od stycznia 2018 na nieruchomości powinien pojawić się nowy, brązowy pojemnik na bioodpady. U siebie w mieszkaniu będziesz musiał także segregować odpady, a dodatkowo od stycznia odpady BIO. Pamiętaj, że za każdym razem gdy twój pojemnik na odpady BIO zapełni się, odpady należy wrzucić do brązowego pojemnika.
3

Jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, masz zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów. Na nieruchomości znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Możesz zagospodarować odpady zielone oraz odpady BIO w przydomowym kompostowniku. Jeżeli więc posiadasz kompostownik zagospodaruj tam swoje odpady BIO wraz z odpadami zielonymi. Pamiętaj tylko, że posiadany przez Ciebie kompostownik należy zgłosić do GOAP zgodnie z Regulaminem. Jeżeli chcesz oddawać odpady BIO oraz odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowy pojemnik i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
1

Jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomości znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Możesz zagospodarować odpady zielone w przydomowym kompostowniku. Jeżeli więc posiadasz kompostownik zagospodaruj tam swoje odpady zielone. Pamiętaj tylko, że posiadany przez Ciebie kompostownik należy zgłosić do GOAP zgodnie z Regulaminem. Jeżeli chcesz oddawać odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowy pojemnik na bioodpady i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
4

Jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, masz zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów i na nieruchomości nie znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powodowałby powstawanie tych odpadów, to pamiętaj że musisz wysegregować odpady BIO z odpadów zmieszanych ponieważ podlegają one selektywnej zbiórce odpadów

Możesz zagospodarować odpady BIO w przydomowym kompostowniku. Jeżeli więc posiadasz kompostownika zagospodaruj tam swoje bioodpady. Pamiętaj tylko, że posiadany przez Ciebie kompostownik należy zgłosić do GOAP zgodnie z Regulaminem. Jeżeli chcesz oddawać odpady BIO do GOAP, należy wyposażyć się w brązowy pojemnik i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów i zagospodaruje zgodnie z prawem.
2

Jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomości nie znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Nic nie trzeba robić.
6

Jesteś zarządcą nieruchomości wielorodzinnej (np. Zarząd Spółdzielni, Wspólnota), masz zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów. Na nieruchomości znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Jeżeli chcesz oddawać odpady BIO oraz odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się nieruchomość w odpowiednie brązowe pojemniki i tam gromadzić odpady zielone oraz BIO przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki ww. odpadów znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych, które nie mieszą się w pojemnikach do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
5

Jesteś zarządcą nieruchomości wielorodzinnej (np. Zarząd Spółdzielni, Wspólnota), nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomości znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Jeżeli chcesz oddawać odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowe pojemniki na odpady zielone i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
8

Jesteś zarządcą nieruchomości wielorodzinnej (np. Zarząd Spółdzielni, Wspólnota), masz zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów. Na nieruchomości nie znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Deklarując selektywną zbiórkę zobowiązujesz się wysegregować i oddawać odpady BIO do GOAP. W związku z tym należy wyposażyć nieruchomość w odpowiednie brązowe pojemniki i tam gromadzić odpady BIO przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki ww. odpadów znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów, które nie mieszą się w pojemnikach do PSZOK. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, które nie mieszczą się pojemnikach, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów i zagospodaruje zgodnie z prawem.
7

Jesteś zarządcą nieruchomości wielorodzinnej (np. Zarząd Spółdzielni, Wspólnota), nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów. Na nieruchomości nie znajdują się tereny zielone, których pielęgnacja powoduje powstawanie odpadów zielonych

Nic nie trzeba robić.
12

Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej np. sklep, biuro lub punkt usługowy i nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, więc nie ma konieczności segregowania odpadów. Na nieruchomości znajdują tereny zielone

Jeżeli chcesz oddawać odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowe pojemniki na odpady zielone i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK, przy uwzględnieniu obowiązującego limitu w aktach prawa miejscowego. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
11

Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej np. sklep, biuro lub punkt usługowy i nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, więc nie ma konieczności segregowania odpadów. Na nieruchomości znajdują tereny zielone

Jeżeli chcesz oddawać odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowe pojemniki na odpady zielone i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK, przy uwzględnieniu obowiązującego limitu w aktach prawa miejscowego. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem.
10

Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej np. sklep, biuro lub punkt usługowy i masz zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów więc masz konieczność segregacji odpadów. Na nieruchomości nie znajdują tereny zielone

Deklarując selektywną zbiórkę zobowiązujesz się oddawać odpady BIO do GOAP. W związku z tym należy wyposażyć nieruchomość w odpowiednie brązowe pojemniki i tam gromadzić odpady BIO przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki ww. odpadów znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego.
9

Jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej np. sklep, biuro lub punkt usługowy i nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, więc nie ma konieczności segregowania odpadów. Na nieruchomości nie znajdują tereny zielone

Nic nie trzeba robić.
15

Jestem działkowcem

Zapytaj zarząd swoich Rodzinnych Ogrodów Działkowych jaki system segregacji odpadów istnieje w twoim ROD. Obojętnie czy segregujecie papier, szkło i plastiki czy wszystkie odpady trafiają do czarnego pojemnika na odpady zmieszane, jeżeli nie kompostujesz odpadów zielonych powinieneś wyrzucać je do wspólnego brązowego pojemnika wystawionego na działkach. Pamiętaj jednak, że odbiór odpadów zielonych z ROD jest limitowany.
14

Zarządzasz ogródkami działkowymi (ROD) i masz zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów

Zarządco ROD deklarując selektywną zbiórkę odpadów zobowiązujesz się oddawać odpady BIO do GOAP. Dodatkowo chcąc oddawać do GOAP odpady zielone, również na te odpady należy zakupić odpowiednie pojemniki, zgodne z wymaganiami Regulaminu. W związku z tym należy wyposażyć nieruchomość w odpowiednie brązowe pojemniki i tam gromadzić odpady BIO oraz odpady zielone przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki ww. odpadów znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru i będzie to traktowane jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej zgodnie z prawem miejscowym na terenie Związku i zgłoszone do nas. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK, przy uwzględnieniu obowiązującego limitu w aktach prawa miejscowego. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK bądź masz ich ponadnormatywną ilość, która nie podlega pod odbiór GOAP, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem. Masz też także obowiązek poinformowania wszystkich użytkowników działek jak funkcjonuje system oraz jak i gdzie powinni oni wyrzucać odpady.
13

Zarządzasz ogródkami działkowymi (ROD) i nie masz zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów

Zarządco ROD jeżeli chcesz oddawać odpady zielone do GOAP, należy wyposażyć się w brązowe pojemniki na odpady zielone i tam gromadzić odpady przeznaczone do odbioru przez Wykonawcę GOAP zgodnie z harmonogramem. Pamiętaj jednak, że jeżeli w pojemniku znajdą się inne odpady to Wykonawca ma prawo odmówić ich odbioru. Przypominamy także, że ilość odpadów zielonych odbieranych przez Wykonawców GOAP w ramach wnoszonej opłaty jest limitowana. Szczegółowe informacje wskazane są aktach prawa miejscowego. Istnieje także możliwość oddania nadmiaru odpadów zielonych, które nie mieszą się w pojemniku do PSZOK, przy uwzględnieniu obowiązującego limitu w aktach prawa miejscowego. Szczegółowe informacje na stronie www.goap.org.pl Jeżeli nie wyrażasz chęci do samodzielnego oddania nadmiaru odpadów do PSZOK bądź masz ich ponadnormatywną ilość, która nie podlega pod odbiór GOAP, możesz zawsze wynająć firmę na własny koszt, która odbierze od Ciebie nadmiar odpadów zielonych i zagospodaruje zgodnie z prawem. Masz też także obowiązek poinformowania wszystkich użytkowników działek jak funkcjonuje system oraz jak i gdzie powinni oni wyrzucać odpady.
0